Тексим Банк – Най старата
съществуваща частна банка
в България

„Тексим Банк“ АД е учредена на 4 септември 1992 г., което я прави най-старата действаща частна банка в България. Днес банката предлага широка гама от услуги за частни, търговски и корпоративни клиенти. След като минава през преустройство и ребрандиране през 2011 г., банката е записана на Българската стокова борса. До края на 2017 г. семейство Найденови са продали по-голямата част от своите акции в банката, като запазват миноритарен дял.

„Тексим Холдинг“ АД е пряк резултат от продължителната работа върху наследството на „Тексим“ и Георги Найденов, произлизащо от клона на рода Найденови от страната на Павлина Найденова.