„Тексим Холдинг“ AD притежава пряко или непряко голям брой недвижими имоти в цяла България. Те обхващат значителен брой жилищни и търговски недвижими имоти в София и около София. Винаги търсим нови възможности за инвестиране и разширяване на нашето портфолио, както и стратегически партньорства в тези сфери. В момента развиваме уникална концепция за жилищно стройтелство в София, която до сега не съществува в столицата на България.

В цифри

Съществуващи и потенциални имоти

Жилищни

РЗП

Търговски

РЗП

Туристически

РЗП