Нашият екип има всеобхватен опит в сферата на финансите и недвижимите имоти на територията на България. Ние консултираме Български и чуждестранни клиенти във връзка с основаването, придобиването и продажбата на бизнеси в България, както и относно придобиването, развитието и реализацията на недвижимите имоти.

Сфери на дейност

Стратегическо консултанство

Практически съвети относно основаването и ръководенето на бизнес в България от страна на нашия екип, както и на подбрани експертни партньори.

Правни съвети

Правни съвети относно основаването и ръководенето на бизнес в България от страна на нашия екип, както и на подбрани експерти.

Административни съвети

Административни съвети относно основаването и ръководенето на бизнес в България от страна на нашия екип, както и на подбрани експерти.